Bine ati venit !

Orice comentariu profesional al dvs. este bine primit și sper ca veți contribui la dezvoltarea dezbaterii de idei.

sâmbătă, 25 decembrie 2010

Un nou proiect.


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate in invatamantul superior”.
Titlul proiectului: „Comunitate virtuală interuniversitară pentru știință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale.”
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/56872 din 04.08.2010
Beneficiar: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Universitatea POLITEHNICA București (Partener P 1).
Rector / delegat : Prof.univ.dr.ing. Anton Hadăr
Obiectivul general al proiectului vizează educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere prin dezvoltarea calității comunicării, îmbunătățirea serviciilor oferite studenților și profesorilor, în scopul creșterii gradului de inserție a studenților pe piața muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învățare pe tot parcursul vieții, creșterea accesului la educație și formare, prin promovarea rețelelor virtuale de știință, tehnologie, inovare și de valorificare a proprietății intelectuale din universitati.
Obiective specifice sunt:
1. Dezvoltarea de abilități pentru personalul didactic și studenții din universități, prin extinderea oportunităților de învățare, promovarea științei, tehnologiei, inovării și valorificarea proprietății intelectuale, folosind transferarea cunoștințelor către o bază comună, precum și posibilitatea de a relaționa virtual.
2. Crearea de canale de valorificare a proprietății intelectuale, de comunicare și de informare pentru membrii echipelor de cercetare universitară, studenții și profesorii consorțiului, prin realizarea de instrumente și metodologii pentru testarea, înregistrarea, validarea datelor și supunerea acestora spre consultare și testare.
3. Dezvoltarea de rețele de laboratoare virtuale, în care temele și rezultatele acestor experimente pot face obiectul studiului obligatoriu din cadrul unui curs din curricule universitare.
4. Proiectul va urmari întregul ciclu de viață al participărilor la aceste comunități, de la faza de înscriere, la participare, interacțiune, mentoring.
5. Propunerea, promovarea și desfășurarea de evenimente științifice, la care pot participa reprezentanți din toate universitățile partenere, în urma cărora se pot dezvolta proiecte și se pot realiza schimburi de experiență.
6. Dezvoltarea instrumentelor de evaluare și promovarea științei, tehnologiei, inovării și valorificării proprietății intelectuale în învățământul superior.
Activitățile proiectului:
1. Inițiere proiect (L1).
2. Vizită de studiu pentru schimb de bune practici în vederea asigurării calității în învățământul superior(PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6) (L2).
3. Lansarea mediatică a proiectului(PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6)(L2)
3.1. Stabilirea planului conferinței(PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6)(L2)
3.2.Dezvoltarea de parteneriate între universități naționale și transnaționale(PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6)(L2)
3.3. Susținerea conferinței(PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6)(L2)
4. Realizarea de studii și analize, în vederea asigurării managementului calității în învățământul superior, corelarea cu nevoile pieței muncii și ale societății bazate pe cunoaștere (PP,P1,P2,P3,P4,P6) (L2-10)
4.1.Stabilirea întrebărilor și tehnicilor necesare derulării proiectului (PP,P1,P2,P3,P4,P6) (L2-3)
4.2. Plan de sondaj (P1,P2,P3,P6) (L3-6)
4.3. Organizarea câte a unui focus grup per universitate (PP,P1,P2,P3,P6) (L6-7) 4.4. Organizarea de interviuri individuale pe universitate (PP,P1,P2,P3,P6) (L7-8) 4.5. Analiza informațiilor de către experți (PP,P1,P2,P3,P4,P6) (L8-9)
4.6. Redactarea și prezentarea studiului (PP,P1,P2,P3,P4,P6) (L9-10)
5. Stabilirea planului de comunicare (PP,P1,P2,P3,P5,P6) (L2-6)
5.1.Definirea scopului și obiectivelor strategice (PP,P1,P2,P3,P6) (L2-3)
5.2.Elaborarea identității vizuale a proiectului (P5,P6) (L3-4)
5.3.Crearea materialelor de promovare (P5,P6) (L4-5)
5.4.Stabilirea canalelor de comunicare (PP,P1,P2,P3,P6) (L5-6)
6. Crearea centrului interuniversitar pilot de comunicare și valorificare a proprietății intelectuale (PP,P1,P2,P3) (L2-6)
6.1.Identificarea și amenajarea spațiilor în cadrul universităților (P1,P2,P3) (L2) 6.2.Amenajarea centrelor și dotarea lor (PP,P1,P2,P3) (L3-6)
7. Dezvoltarea și implemetarea soluției informatice de auto-instruire și auto-evaluare pentru îmbunătățirea activităților educaționale (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
7.1.Dezvoltarea și implementarea soluției de bibliotecă virtuală pentru îmbunătățirea activităților educaționale (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
7.2.Implementare portal utilizat în activitățile de învățare, management și planificare în învățământul superior (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
7.3.Implementare platformă de training pentru perfecționarea persoanelor din grupul țintă (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
7.4.Dezvoltarea și implementarea soluției de administrare (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
8. Dezvoltare și management de baze de date, printr-o bibliotecă virtuală, în vederea asigurării calității în învățământul superior, conectarea cu alte baze de date transnaționale (PP,P1,P2,P3,P4,P5) (L12-13)
8.1.Definirea conținutului obligatoriu pentru biblioteca virtuală (PP,P1, P2, P3,P4) (L12)
8.2.Definirea planului de testare (PP,P1,P2,P3,P4) (L12-13)
8.3.Validare și semnare plan final (PP,P1,P2,P3,P4,P5) (L13)
9. Dezvoltarea programelor de formare pentru facilitarea accesului la învățare prin acțiuni inovatoare în știință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale (P1,P2,P3,P6) (L12-30)
9.1.Dezvoltarea de material și instrumente didactice de învățare (P1) (L12-14) 9.2.Planificarea sesiunilor de formare pentru persoanele din grupul țintă (P1,P6) (L14-15)
9.3.Training utilizatori sistem și testare cursuri (PP,P1,P2,P3) (L15-30)
Cursuri STI–PI :
9.3.1.Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală în universități (PP,P1,P2,P3) (L15-18)
9.3.2.Bazele managementului inovării și transferului tehnologic (PP,P1,P2,P3) (L18-21)
9.3.3.Brevetarea invențiilor în România și Uniunea Europeană (PP,P1,P2,P3) (L21-24)
9.3.4.Jurisprudența actuală în domeniul proprietății intelectuale (PP,P1,P2,P3) (L24-26)
9.3.5.Managementul antreprenorial al proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare (PP,P1,P2,P3) (L27-29)
9.3.6.Testare cursuri STI–PI pe grupuri pilot (P1) (L30)
9.3.7.Evaluarea rezultatelor testării cursurilor STI–PI pe grupuri pilot (P1) (L30)
10. Extinderea utilizării TIC pentru personalul din cadrul centrelor pentru activități de auto-instruire, auto-evaluare, instruire și evaluare asistată și de centru interuniversitar pilot de cercetare (PP,P1,P2,P3,P5,P6) (L8-11)
10.1.Pregătire materiale didactice de curs pentru sistemele informatice (P5) (L8-10) 10.2.Planificarea sesiunilor de formare pentru persoanele din grupul țintă (P5,P6) (L10)
10.3.Instruire administratori sisteme informatice (PP,P1,P2,P3,P5) (L10-11) 10.4.Instruire utilizatori sisteme informatice (PP,P1,P2,P3,P5) (L11)
11. Dezvoltarea și implementarea soluției de instruire și evaluare asistată de un coordonator (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
12.Stabilirea conținutului pentru soluția de instruire și evaluare asistată de un coordonator (PP,P1,P2,P3,P4,P5) (L12-13)
12.1.Definirea de descriptori sectoriali de învățare, stabilirea conținutului obligatoriu pentru biblioteca virtuală (PP,P1,P2,P3,P4) (L12)
12.2.Definirea planului de testare (PP,P1,P2,P3,P4) (L12-13)
12.3.Validare și semnare plan final (PP,P1,P2,P3,P4,P5) (L13)
13. Dezvoltarea și implementarea soluției de centru de comunicare inter-universitar pilot de cercetare și valorificare a proprietății intelectuale (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
14. Stabilirea modului de coordonare a parteneriatului în rețeaua virtuală (PP,P1,P2,P3,P4) (L13-14)
14.1.Definirea procedurilor de introducere a materialului în biblioteca virtuală (PP,P1,P2,P3,P4) (L13)
14.2.Definirea procedurilor de testare (PP,P1,P2,P3,P4) (L13)
14.3.Procedurile de publicare a rezultatelor, activități de promovare în vederea creșterii accesului la învățământul superior (PP,P1,P2,P3,P4) (L13-14) 14.4.Elaborarea manualului de bune practici privind valorificarea proprietății intelectuale în universități(P1) (L18-20)
15. Punerea în funcțiune a soluției de centru interuniversitar pilot de cercetare, comunicare și valorificare a proprietății intelectuale (PP,P1,P2,P3,P5,P4,P6) (L12-13)
15.1.Lansarea în lucru a soluției în etapa finală (PP,P1,P2,P3,P5) (L12-13) 15.2.Testare integrată a sistemului (P1,P2,P3,P4,P5) (L12-13)
15.3.Comunicat de presă și activități de promovare în vederea corelării învățământului superior cu piața muncii (P6) (L13)
16. Planul de promovare și susținere de imagine în cadrul universităților (PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6) (L10-12)
16.1.Pregatire material de promovare și personal cu privire la planul de comunicare (PP,P1,P2,P3,P4) (L10-11)
16.2.Susținerea conferinței naționale și a activităților transnaționale pentru asigurarea calității în învățământul superior (PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6) (L12)
17. Desfășurarea activității centrelor pe o perioada de 1,5 ani (PP,P1,P2,P3,P4,P6) (L13-30)
17.1.Realizarea de noi înscrieri de candidați (PP,P1,P2,P3,P4) (L13-30) 17.2.Înscrierea de noi teme de cercetare (PP,P1,P2,P3,P4) (L13-30)
17.3.Stabilirea de noi contacte cu piața muncii (P1,P2,P3) (L13-30)
17.4.Actualizari de baze de date în vederea asigurării managementului calității (PP,P1,P2,P3,P4) (L19,L25)
17.5.Evaluare semestrială și actualizarea / remodelarea proceselor conform noii strategii (PP,P1,P2,P3,P4) (L19,L25,L30)
17.6.Realizarea de noi prezentări, seminarii pentru integrarea principiului dezvoltării durabile la nivelul instrumentelor, metodologiilor și activităților din universități (PP,P1,P2,P3,P6) (L13,L19,L25)
18. Închiderea proiectului – conferință și raport final (PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6) (L30)
Rezultatele proiectului:
Rezultatele proiectului, corelate cu activitățile sale, sunt:
A1. 1 plan de implementare cu plan de activități, 1 plan de calitate, 1 plan de riscuri, 1 plan de comunicare.
A2. 1 vizită de studiu a unei echipe de reprezentanți ai partenerilor proiectului la partenerul transnațional, pentru preluarea de informații,lecții învățate și realizarea unui schimb de bune practici pe tema propusă a proiectului.
A3. 1 strategie de comunicare, 1 raport de monitorizare și 1 raport de evaluare pe semestru al campaniei de promovare a strategiei de comunicare.
A4. 1 analiza, 1 studiu care să furnizeze informații despre cum se pot integra aceste centre atât în mediul universitar, cât și cu piața muncii,1 plan de acțiune în cadrul acestui studiu, 1 plan de sondaj, 1 chestionar cu întrebări închise, adresat unui numar de 100 de persoane pe fiecare universitate;1 focus grup pentru fiecare dintre universități cu câte 12 participanți pe grup de discuție, 10 interviuri individuale pe universitate.
A5. 1 plan de comunicare; 1 campanie de newslettere, 1 campanie de banner exchange; 1 raport pe semestru de monitorizare a presei centrale și locale, în urma derulării campaniei de informare.
A6. câte 1 centru interuniversitar pilot de comunicare și de valorificare a proprietății intelectuale. Comunități de comunicare între profesori și studenti din universități, cu scopul îmbunatățirii accesului la educație de calitate.
A7. 3 biblioteci virtuale. Înființarea a 3 biblioteci virtuale cu posibilitate de comunicare între acestea. În funcție de anumite reguli, stabilite de universitate, se vor introduce materiale specifice; 1 portal de știință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale.
A8. 1 plan de testare, 1 grilă de validare a rezultatelor.
A9. 5 suporturi de curs.
A10. 1 material de curs pentru instruirea personalului pentru administrarea soluției informatice.
A11. 1 solutie software pentru centrele de comunicare. Dezvoltarea și implementarea modulului software suport pentru comunicare.
A12. 1 biblioteca virtuală, 1 grila de validare a rezultatelor.
A13. 1 centru de comunicare interuniversitar.
A14. 1 procedura de testare a materialelor introduse în biblioteca virtuală, 1 manual de bune practici.
A15. 1 centru pilot de comunicare pentru cercetarea universitară.
A16. 1 evaluare semestrială a centrelor.
A17. 1 workshop în fiecare universitate.
A18. 1 conferință de presă, 1 conferință de închidere a proiectului, 1 raport final al proiectului.
Alte rezultate se referă la:
Crearea unei mai clare imagini între cererea pieței în materie de profil de candidat și modul în care se va realiza pregătirea sa practică (crearea programelor de studiu / activităților practice, pe care trebuie să le parcurgă candidatul).
Imbunatățirea managementului instituției prin atragerea celor mai buni profesioniști, dar și prin atragerea unor surse noi de finanțare.
Formarea profesională a câte 6 membrii utilizatori ai platformei de comunicare din U1, U2, U3.
Instruirea a minimum 6 persoane pentru fiecare universitate cu privire al pregătirea, introducerea, modificarea și stergerea datelor în sistem (biblioteca virtuală, teste etc.).
Formare a câte 6 persoane din U1, U2, U3 pentru instruirea IT inițială a participanților și promovarea soluției.
duminică, 4 iulie 2010

PROCESUL INOVĂRII. DEFINIȚII ȘI CONCEPTE.

1. Definiții și concepte.
1.1. Definiții generale

Datorită complexității procesului de inovare și diversității modului de apariție a inovării, a fost necesar să fie adoptate unel convenții pentru a se asigura definiții operaționale, care să poată fi utilizate în analiza inovării. În acord cu manualul Oslo [1] și cu cele prezentate în [2], inovarea este implementarea unui produs nou sau semnificativ îmbuntățit (bun sau serviciu), sau proces, o nouă metodă de marketing, ori o nouă metodă organizațională. Această definiție largă a inovării cuprinde o gamă extinsă de posibile inovații. O inovare poate fi definită mai restrâns ca fiind implementarea a unuia sau a mai multor tipuri de inovații, de exemplu inovațiile privind produsele și procesele. Această definiție mai restrânsă poate fi relaționată cu definiția inovării de produse și servicii tehnologice. Cerința minimă a unei inovații este ca produsul, procesul, metoda de marketing și metoda organizațională să fie noi (sau semnificativ îmbunătățite).  Activitățile inovative sunt toate acelea care au caracter științific, tehnologic, organizațional, financiar și comercial și care actualizează, sau sunt orientate să conducă la implementarea inovațiilor. Unele activități inovative sunt ele însele inventive, în timp ce altele nu sunt activități novatoare, dar sunt necesare pentru implementarea inovațiilor. Activitățile de inovare cuprind și cercetarea – dezvoltarea, care nu sunt direct legate de dezvoltarea unei inovări specifice. O trăsătură obișnuită a unei inovații este că aceasta să poată fi implementată. Un produs nou sau îmbunătățit este implementat când acesta este introdus pe piață. Procesele noi, noile metode de marketing și organizaționale sunt implementate când acestea sunt ajung să fie utilizate în activitatea curentă a firmei. Activitățile inovative sunt foarte diversificate, în funcție de natura lor din cadrul firmei. Unele companii promovează proiecte de inovare bine definite, așa cum este dezvoltarea și introducerea unui nou produs, în timp ce altele performează îmbunătățiri continue a produselor, proceselor și operațiilor lor. Firma inovativă este aceea care a implemetat o inovație într-o anumită perioadă de timp. Firma inovativă în domeniul produselor și proceselor este aceea care a implementat un produs sau proces noi ori îmbunătățite, într-o anumită perioadă de timp
1.2. Tipuri ale inovării
Există patru tipuri de inovare: inovarea de produs, inovarea de proces, inovarea de marketing și inovarea organizațională.
Inovarea de produs și de proces sunt strâns legate de conceptul inovării tehnologice de produs sau proces. Inovarea de marketing și cea organizațională acoperă o gamă largă de inovații, care pot excede limitele definițiilor de mai sus. Inovarea de produs este introducerea unui bun sau serviciu, care sunt noi sau semnificativ îmbunătățite, cu respectarea caracteristicilor sau intenției de utilizare a lor. Aceasta include îmbunătățirile semnificative din specificațiile tehnice, componente și materiale, software încoroporat, utilizarea prietenoasă și alte caracteristici funcționale. Inovarea de produs poate utiliza o nouă cunoaștere sau noi tehnologii, ori poate fi bazată pe utilizări noi sau pe combinarea cunoașterii și tehnologiilor existente. Termenul “produs” este utilizat pentru acoperirea unei game largi de bunuri și servicii. Inovarea de produs include atât introducerea de noi bunuri și servicii, cât și îmbunătățiri semnificative în caracterisiticile funcționale și de utilizare a bunurilor și serviciilor existente. Noile produse sunt bunuri și servicii care diferă semnificativ, prin caracteristicile lor de produsele realizate anterior. Primele microprocesoare și camere digitale au fost exemple de produse utilizând noi tehnologii. Primul MP3 player portabil, care combină standarde existente de software cu tehnologia minituarizării hard – dive – ului, a fost un nou produs combinând tehnologii existente. Dezvoltarea unei noi utilizări a unui produs, cu schimbări minore în specificațiile tehnice ale sale, este o inovare de produs. Ca un exemplu este introducerea unui nou detergent utilizând compoziții chimice existente. Îmbunătățiri semnificative la produsele existente pot apare prin schimbări în materiale, componente și alte caracteristici care cresc performanța. Introducerea sistemului de frânare ABS și a sistemului de navigație GPS (Global Positioning System), sau a altor îmbunătățiri la automobile reprezintă exemple de inovare de produs constând în schimbări parțiale sau adăugări la acesta a unui număr de subsisteme tehnice integrate. Inovarea de produs în domeniul serviciilor poate include îmbunătățiri semnificative în modul în care acestea sunt prestate (de exemplu, în ceea ce privește eficiența și rapiditatea lor), adăugarea de noi funcții sau caracteristici la serviciile existente, sau introducerea integrală de noi servicii. Exemplu în acest sens sunt îmbunatățirile semnificative în serviciile de Internet banking, cum sunt acelea care oferă o viteză crescută și o mai ușoară utilizare. Inovarea de proces este implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau de livrare. Aceasta include schimbări semnificative în tehnici, echipamente și / sau software. Inovațiile de proces pot fi orientate către reducerea costurilor unitare, creșterea calității, sau producția ori livrarea de produse noi sau semnificativ îmbunătățite. Metodele de producție implică tehnicile, echipamente și software, care sunt utilizate la producția bunurilor și serviciilor. Exemple de noi metode de producție sunt implementarea de echipament nou de automatizare sau introducerea proiectării asistate de calculator la dezvoltarea noilor produse.
Inovarea de marketing este implementarea unei noi metode de marketing implicând schimbări semnificative în design – ul și ambalarea produsului, în promovarea sau politica de pret a acestuia. Inovațiile de marketing vizează o mai bună adresare nevoilor consumatorilor, deschizând noi piețe, sau noi poziții ale produselor pe piață.
Inovarea organizațională este implementarea unei noi metode organizaționale în practica de afaceri a firmei, în organizarea locurilor de muncă și a relațiilor externe. Inovațiile organizaționale pot fi menite să crească performanța firmei prin reducerea costurilor administrative sau a celor tranzacționale, să îmbunătățească climatul de muncă sau să scadă costurile de achiziție.

2. BIBLIOGRAFIE.

1. Oslo Manual (2005), GUIDELINES FOR COLLECTING AND INTERPRETING INNOVATION DATA, Third edition, ISBN 92-64-6 01308-3 – OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005.
2. Rânea, C., Badea C. Dan(2003) - Bazele Inovării şi Transferului de Tehnologie, Editura ELECTRA, Bucureşti, 2003, ISBN 973-806780-4. Editura ELECTRA este recunoscută CNCSIS – Lista 2002, poz. 54.
3. Rothwell, Roy (1994). Towards the Fifth-generation Innovation Process. International Marketing Review, vol.11, No.1, pp.7-31
4. Gann, D. and Dodgson, M. (2007). Innovation Technology: How New Technologies Are Changing The Way We Innovate, National Endowment for Science, Technology and the Arts, London.

sâmbătă, 13 martie 2010

Raportul Curții de Conturi a României pe anul 2008 în domeniul cercetării, educației și inovării.


La Ministerul Educaţiei, Cercetării și Inovării, Curtea de Conturi a României constatat următoarele deficienţe:
1. Neefectuarea reevaluării / inventarierii patrimoniului sau efectuarea acestor operaţiuni fără respectarea prevederilor legale specifice, după cum urmează:
– au fost înregistrate, în mod eronat, diferenţe din reevaluarea activelor fixe corporale în situaţiile când acestea s-au efectuat;
– nu au fost inventariate investiţiile în curs de execuţie;
– activele fixe corporale în curs de execuţie au fost înscrise în Registrul inventar fără a avea ca bază inventarierea faptică a acestora.
Aceste deficienţe au fost constatate la Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
– situaţia juridică a tuturor imobilelor, terenurilor și construcţiilor, cu titlu de proprietate sau cu titlu de administrare sau folosinţă, nu a fost clarificată: Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului;
– neefectuarea reevaluării / inventarierii patrimoniului: Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Universitatea din Oradea, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului și Inspectoratele școlare judeţene Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Prahova, Vâlcea;
2. Deficienţe privind modul de calcul și de înregistrare în contabilitate a amortizării: Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
3. Deficienţe privind modul de constituire a garanţiilor de bună execuţie aferente lucrărilor executate: Universitatea din București, Inspectoratele școlare judeţene Covasna, Dâmboviţa și Harghita;
4. Deficienţe legate de calitatea situaţiilor financiare supuse verificării:– neînregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor aflate în patrimoniul Universităţii de Artă și Design Cluj-Napoca, Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu și Inspectoratului Școlar al Judeţului Ilfov și a clădirii aparţinând Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi;– nu a fost majorată valoarea unor clădiri din patrimoniul instituţiei sau din patrimoniul public al statului cu contravaloarea lucrărilor de reparaţii capitale, consolidări sau reamenajări efectuate la Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca;– denaturarea datelor înscrise în bilanţul contabil, prin nereflectarea unor active fixe în curs de execuţie, aferente lucrărilor de consolidare efectuate în anul 2005 la Biblioteca Naţională București. Mai mult, în condiţiile în care lucrările au fost sistate în decembrie 2006, contractul a fost reziliat abia după 2 ani (decembrie 2008), fără a se întocmi proces-verbal de recepţie pentru lucrările executate și fără a se consemna stadiul fizic în care se află acestea;
5. Deficienţe de la procedura de angajare, lichidare, ordonanţare și plată a cheltuielilor privind organizarea celor patru faze ale procesului bugetar și / sau nerespectarea procedurilor privind parcurgerea acestui proces la Inspectoratele școlare judeţene Galaţi, Giurgiu, Ilfov și Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului;
6. Alte deficienţe care au afectat semnificativ situaţiile financiare au mai fost constatate la: Centrul Naţional de Management Programe, Universitatea „Transilvania” Brașov, Universitatea de Artă și Design Cluj - Napoca, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Universitatea din Bacău, Universitatea „Eftimie Murgu” Reșiţa, Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, Inspectoratele școlare judeţene Arad, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Ilfov, Mureș, Prahova, Vrancea și Dâmboviţa.