Bine ati venit !

Orice comentariu profesional al dvs. este bine primit și sper ca veți contribui la dezvoltarea dezbaterii de idei.

sâmbătă, 17 noiembrie 2012

Un nou program de formare în domeniul valorificării proprietății intelectuale

În cadrul Universității POLITEHNICA din București a fost inițiat un nou program de formare profesională. Obiectivul general al programului este să contribuie la crearea unei mai bune înţelegeri a managementului proceselor de inovare, transfer tehnologic și valorificare a proprietății intelectuale în universităţi și să îmbunătăţească cunoştinţele și abilităţile cursanţilor pentru a stăpâni și a sprijini acest procese.
În cadrul proiectului POSDRU cu titlul „Comunitate virtuală interuniversitară pentru știință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale”, programul îsi propune să familiarizeze cursanţii cu noţiunile, conceptele, tipologia și structurile specifice proceselor de inovare, transfer tehnologic și valorificare a proprietății intelectuale în universităţi.
Parcurgerea disciplinelor din program permite cursanţilor:
- Să cunoască și să opereze în mediul colaborativ în care se desfăşoară activităţile specifice de inovare, transfer tehnologic și valorificare a proprietății intelectuale în universităţi.
- Să formeze grupul de colaboratori cu ajutorul cărora să poată iniţia, elabora și promova proiecte de inovare, transfer tehnologic și valorificare a proprietății intelectuale în universităţi.
- Să acţioneze în interpretarea situaţiei mediului de afaceri în care se doreşte implementarea unui proiect.
- Să acţioneze individual sau în echipă pentru organizarea unor proiecte de inovare, transfer tehnologic și valorificare a proprietății intelectuale, care pot fi achiziţionate de potenţiali clienţi ai universităţii.
- Să își însuşească modul de prezentare performant al unui proiect supus promovării pe piaţă.
În cadrul programului sunt dezvoltate următoarele discipline:
- Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală în universităţi
- Bazele managementului inovării și transferului tehnologic
- Brevetarea invenţiilor în România și Uniunea Europeană
- Jurisprudenţa actuală în domeniul proprietăţii intelectuale
- Managementul antreprenorial al proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare.
Între aceste cinci discipline există relaţii de dependenţă descrise de aspectul că „Bazele managementului inovării și transferului tehnologic” este disciplina cu caracterul cel mai mare de generalitate, care oferă cadrul în care se dezvoltă celelalte discipline și în care sunt înţelese și sunt aplicate noţiunile și conceptele specifice, aşa cum se sugerează în figura de mai jos.
În procesul inovării sunt necesare cunoştinţe aprofundate de management al proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare.
În procesul transferului tehnologic pentru valorificarea proprietății intelectuale sunt necesare noţiuni complexe privind valorificarea și jurisprudenţa drepturilor de proprietate intelectuală, cât și brevetarea invenţiilor în România și în Uniunea Europeană.
Astfel, parcurgerea acestor discipline permite cursanţilor să-și dezvolte abilităţi profesionale și antreprenoriale în promovarea ştiinţei, tehnologiei, inovării și a valorificării proprietăţii intelectuale în universităţi.
Alte detalii le gasiti pe pagina de WEB a proiectului  Comunitate virtuală interuniversitară pentru ştiință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale” : http://www.cviu.ro .
 Un comentariu:

Mihai Pintilie spunea...

Mi-e dor de Politehnica si de proiectele de cercetare.