Bine ati venit !

Orice comentariu profesional al dvs. este bine primit și sper ca veți contribui la dezvoltarea dezbaterii de idei.

miercuri, 5 martie 2008

PROIECTE NOI IN ANUL 2008

PROIECTE NOI
IN COMPETITIA PNCDI 2008:

A. In calitate de director al proiectului

1. Proiectul BIOFIT.

Titlul proiectului: Tehnologie noua de prelucrare complexa a fructelor de catina pentru obtinerea de noi produse fito – farmaceutice energizante destinate sportivilor de performanta si alimentatiei in situatii speciale – BIOFIT.

Valoarea proiectului : 767.000 EURO.

Partenerii proiectului :

- Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare si Membrane SA
- Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Centrul de Cercetări şi Expertizări Eco-Metalurgice
- MD AGRICOLA SRL
- S.C. ALMA ENGINEERING SRL.

Directorul proiectului : Dr.ing. Dan C. Badea

Rezumat: Proiectul propune elaborarea unei tehnologii noi de prelucrare complexa a fructelor de catina pentru obtinerea de noi produse fito – farmaceutice energizante destinate sportivilor de performanta si alimentatiei in situatii speciale. Proiectul se incadreaza in obiectivul general si in obiectivele derivate ale programului 4- Parteneriate, prin aceea ca asigura cresterea competitivitatii CD prin stimularea unui parteneriat si prin cresterea creativitatii in domeniul prioritar al securitatii alimentare. Proiectul se incadreaza in tematica de cercetare 5.1.6 - Alimente functionale pentru mentinerea sanatatii oamenilor si prevenirea imbolnavirilor, a domeniului 5. Obiectivul general al proiectului este elaborarea unei tehnologii noi de prelucrare complexa a fructelor de catina pentru obtinerea de noi produse fito – farmaceutice energizante destinate sportivilor de performanta si alimentatiei in situatii speciale. Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de efectuarea unei cercetari fundamentale privind descoperirea si utilizarea unor procedee noi in procesul prelucrare complexa a fructelor de catina, a unui studiu documentar asupra tehnologiilor existente privind produsele din catina si a unei analize critice a gamei de produse din catina, de elaborarea solutiei pentru tehnologia noua de prelucrare complexa a fructelor de catina si obtinerea de noi produse fito – farmaceutice energizante, de proiectarea si realizarea tehnologiei noi, de elaborarea documentatiei tehnice a tehnologiei noi, de identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor si de diseminarea pe scara larga a rezultatelor, prin dezbaterea lor publica, comunicarea si publicarea nationala sau internationala a acestora. In procesul de prelucrare a materiei prime sunt o serie de operatii unitare ale căror procedee proiectul le va revizui critic in scopul elaborarii de noi metode. Astfel, extractia uleiului din catina va fi investigata sub aspectul utilizarii ultrasunetelor, concentrarea sucului de pulpa va fi realizata prin combinarea utilizarii membranei semipermeabile si a campului electrostatic, uscarea turtelor de fructe va fi orientata catre un procedeu termo – electrostatic sau utilizarea microundelor, iar sterilizarea va face apel la ipoteza efectului letal a campului electrostatic asupra microorganismelor. Proiectul va contribui cu noi cunostinte, in domeniul alimentelor functionale, care se bazeaza pe formularea si verificarea de ipoteze privind procedee noi in procesul prelucrare complexa a fructelor de catina, impactul acestora asupra unor factori de proces, elaborarea modelului conceptual si teoriei pentru fundamentarea tehnologiei noi, analiza critica a tehnologiilor existente si a gamei de produse din catina. Prin documentatia de dezvoltare experimentala a tehnologiei noi, proiectul va crea si noi produse fito – farmaceutice energizante destinate sportivilor de performanta si alimentatiei în situaţii speciale. Rezultatele S / T ale proiectului vor fi reprezentate de cele obtinute in cadrul cercetarii fundamentale, respectiv de studiul cuprinzand formularea si verificarea de ipoteze privind procedee noi in procesul prelucrare complexa a fructelor de catina si impactul acestora asupra unor factori de proces, modelul conceptual si teoria pentru fundamentarea tehnologiei noi. De asemenea, in cadrul cercetarilor industriale, proiectul va realiza un studiu documentar asupra tehnologiilor existente si o analiza critica a gamei de produse din catina, va elabora solutia pentru tehnologia noua de prelucrare complexa, proiectarea si aplicarea tehnologiei noi, experimentarea solutiei propuse privind tehnologia noua si elaborarea procedurii de laborator. Proiectul va propune documentatia tehnologiei noi pentru prelucrare complexa a fructelor de catina si va initia brevetarea rezultatelor inventive, pe baza identificarii si atribuirii drepturilor de proprietate intelectuala. Valorificarea / diseminarea rezultatelor proiectului se va face prin publicarea a cel puţin a 8 articole stiitifice, din care cel putin 2 cotate ISI si a unei carti, prin punerea in functiune a paginii WEB a proiectului si prin organizarea unui simpozion pentru dezbaterea publica la scara nationala a rezultatelor. Potentialii benefiari sunt autoritatile publice si private din domeniul sanatatii, sportului si alimentatiei, organizatii guvernamentale si neguvernamentale implicate in asigurarea alimentatiei in situatii speciale. Printre potentialii beneficari se pot enumera PLAFAR, cluburile sportive, spitale, M.Ap.N, microintreprinderi din mediul rural.

2. Proiectul TRANSINOV.

Titlul proiectului: CERCETARI EXPLORATORII TRANSDISCIPLINARE PRIVIND METODE DE EVALUARE PRIN INTELIGENTA ARTIFICIALA A POTENTIALULUI DE CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE AL ROMANIEI – TRANSINOV.

Valoarea proiectului : 277.000 EURO.

Partenerii proiectului :

- Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare si Membrane SA

Directorul proiectului : Dr.ing. Dan C. Badea

Rezumat: Proiectul TRANSINOV propune realizarea de cercetari exploratorii transdisciplinare privind metode de evaluare prin inteligenta artificiala a potentialului de cercetare, dezvoltare, inovare (CDI) al Romaniei. Astfel, proiectul se incadreaza in obiectivul general al programului PN-II-ID-PCE-2008-2, prin aceea ca asigura dezvoltarea cunoasterii in domeniul prioritar al managementului cercetarii. Obiectivul general al proiectului este elaborarea, dezvoltarea si testarea unei metodologii cu valente aplicative pentru evaluarea naturii, costului, relevantei sociale si a dinamicii modelelor de cercetare, dezvoltare, inovare in procesul cresterii economice, prin formularea si verificarea de ipoteze, identificarea proprietatilor cheie semnificative care caracterizează CDI, iar pe această baza, in cadrul unui studiu de caz, conceperea unui sistem integrat bazat pe inteligenta artificiala pentru evaluarea ofertelor de proiecte CDI, la nivel national.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: cercetare exploratorie privind metode de evaluare a potentialului de CDI al Romaniei; elaborarea unei metodologii sectoriale pentru evaluarea naturii, relevantei sociale si a dinamicii modelelor de cercetare, dezvoltare, inovare in procesul cresterii economice; elaborarea si realizarea unui sistem integrat bazat pe inteligenta artificiala pentru evaluarea ofertelor de proiecte CDI; elaborarea unei baze de metadate referitoare la resursele informationale CDI si testarea sistemului. Proiectul va contribui cu noi cunostinte in domeniul managementului CDI, prin cercetarea aprofundata si complexa a procesului si fenomenologiei stiintei, care se bazeaza pe analiza critica a conceptelor, pe o terminologie armonizata si care propune un model conceptual al procesului CDI si o metodologie pentru evaluarea naturii, costului, relevantei sociale si a dinamicii modelelor de cercetare. Vor fi publicate 8 articole stiinţifice (2 cotate ISI) si o carte.

B. In calitate de membru – principal investigator al proiectului

3. Proiectul BIOSTATE.

Titlul proiectului: CERCETARI PRIVIND CURGEREA UNUI LICHID BIOLOGIC SUB ACTIUNEA UNUI CAMP DE INTENSITATE VARIABILA, IN SCOPUL DISTRUGERII SAU MULTIPLICARII DE MICROORGANISME - BIOSTATE.

Valoarea proiectului : 278.000 EURO.

Partenerii proiectului :

- Universitatea POLITEHNICA Bucuresti

Directorul proiectului : Prof. dr.ing. Alexandru Marin

Rezumat: Proiectul BIOSTATE propune realizarea de cercetari privind curgerea unui lichid biologic sub actiunea unui camp de intensitate variabila, in scopul distrugerii sau multiplicarii de microorganisme. Astfel, proiectul se incadreaza in obiectivul general al programului PN-II-ID-PCE-2008-2, prin aceea ca asigura dezvoltarea cunoasterii in domenii de cercetare fundamentala cu potential din Romania. Obiectivul general al proiectului este elaborarea, dezvoltarea si testarea unui model conceptual fizico - matematic, cu valente aplicative pentru studiul procesului de curgere in campuri intense a lichidelor biologice, prin formularea, verificarea de ipoteze si identificarea proprietatilor cheie semnificative care caracterizeaza procesul curgerii in campuri intense a lichidelor biologice, aflate in curgere laminara, in scopul distrugerii sau multiplicarii de microorganisme. Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:
O 1. - Studiul critic al conceptelor existente, formularea, verificarea de ipoteze si identificarea proprietatilor cheie semnificative care caracterizeaza procesul curgerii in campuri intense a lichidelor biologice.
O 2. - Cercetare exploratorie privind modelarea procesului de curgere in campuri intense a lichidelor biologice.
O 3. - Elaborarea unui procedeu bazat pe efectul curgerii lichidelor biologice in campuri intense, in special campuri electrostatice si ultrasonice, in scopul distrugerii sau multiplicarii microorganismelor.
O 4. – Elaborarea, aplicarea metodei de laborator si testarea modelului conceptual.
O 5. - Diseminarea pe scara larga prin dezbaterea publica, comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor. Un alt obiectiv al proiectului este cresterea capacitatii competitive a echipei de proiect si a organizatiei de cercetare pentru participarea la FP 7. De asemenea, pe durata proiectului vor fi publicate 8 articole stiintifice, din care 2 cotate ISI si o carte cuprinzand rezultatele proiectului.

4. Proiectul BANKCRIME.

Titlul proiectului: CERCETARI EXPLORATORII MULTIDISCIPLINARE PRIVIND FENOMENE SI PROCESE INFRACTIONALE IN DOMENIUL FINANCIAR – BANCAR, VIZAND ORGANIZATII CRIMINALE ANTREPRENORIALE –BANKCRIME.

Valoarea proiectului : 277.000 EURO.

Partenerii proiectului :

- Universitatea BOGDAN VODA Cluj Napoca

Directorul proiectului : Dr. Gheorghe Mocuta

Rezumat: Proiectul propune realizarea de cercetari multidisciplinare privind fenomene si procese infractionale in domeniul financiar – bancar, vizand organizatii criminale antreprenoriale. Proiectul se incadreaza in obiectivul general al programului PN-II-ID-PCE-2008-2 prin aceea ca asigura dezvoltarea cunoasterii in domeniul prevenirii si combaterii criminalitatii economico –financiare. Obiectivul general al proiectului este elaborarea si testarea unei metodologii cu valente aplicative pentru evaluarea naturii, costului, relevantei sociale si a dinamicii modelelor de cooperare criminală in domeniul financiar - bancar, iar pe această baza conceperea unui sistem integrat de prevenire si combatere a criminalitaţii economico –financiare la nivel national. Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de efectuarea unei cercetari fundamentale privind fenomene si procese infractionale in domeniul financiar – bancar, dezvoltarea si testarea unei metodologii sectoriale pentru evaluarea costului, naturii, relevantei sociale si a dinamicii modelelor de cooperare criminala in procesul infractionalitatii financiar – bancare, elaborarea si realizarea unui sistem integrat pentru asistenta on-line a structurilor de prevenire si combatere a criminalitatii financiar – bancare, elaborarea unei strategii de prevenire si combatere a criminalitatii financiar – bancare si diseminarea pe scara larga prin dezbaterea publica, comunicarea si publicarea nationala sau internationala a rezultatelor. Proiectul va contribui cu noi cunostinte in domeniul criminologiei prin cercetarea aprofundata a procesului si fenomenologiei infractionale in domeniul financiar – bancar, care se bazeaza pe analiza critica a conceptelor, pe o terminologie armonizata si care propune un model conceptual al procesului infractional in domeniul financiar – bancar si o metodologie pentru evaluarea naturii, relevantei sociale si a dinamicii modelelor de cooperare criminala in domeniul financiar – bancar. Un alt obiectiv al proiectului este cresterea capacitatii competitive a echipei de proiect si a organizatiei de cercetare pentru participarea la FP 7. De asemenea, pe durata proiectului vor fi publicate 8 articole stiintifice, din care 2 cotate ISI si o carte cuprinzand rezultatele proiectului.
2 comentarii:

Ioana spunea...

Referitor la proiectul cu tema:"Tehnologie noua de prelucrare complexa a fructelor de catina pentru obtinerea de noi produse fito – farmaceutice energizante destinate sportivilor de performanta si alimentatiei in situatii speciale – BIOFIT." - considerati ca procedeul de uscare a turtitelor de fructe cu ajutorul microundelor este bun sau transforma alimentul (suplimentul) intr-un produs mort dpdv nutritiv?

Dan C. Badea spunea...

Procedeul de uscare cu microunde este nociv. El este pus in discutie de proiect pentru a demonstra acest lucru si pentru a alege un procedeu nenociv, asa cum este cel bazat pe utilizarea energiei solare.