Bine ati venit !

Orice comentariu profesional al dvs. este bine primit și sper ca veți contribui la dezvoltarea dezbaterii de idei.

joi, 28 august 2008

Un nou proiect de strategie

Denumirea proiectului: Dezvoltarea sistemului național de informare-documentare în știință și tehnologie – Politici specifice și instrumente de implementare – INFODOC.

Programul PNCDI: Planul sectorial de cercetare – dezvoltare al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
Bugetul proiectului: 1.500.000 lei.
Director de proiect: Dr. ing. Dan C. Badea.

Rezumat:

Proiectul propune realizarea de cercetări multidisciplinare pentru elaborarea strategiei naționale de informare și documentare în știință și tehnologie, în armonie cu tendințele pe plan european și procesul de dezvoltare a societății informaționale în era digitală. Proiectul se încadrează în obiectivul general al planului sectorial, prin aceea că asigură servicii ştiinţifice şi expertiză pentru dezvoltarea capacităţii Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică de a elabora, implementa şi evalua politici, strategii şi programe la nivel naţional în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării. Prin aceste servicii si expertiză, proiectul urmăreşte dezvoltarea capacităţii Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică de a fundamenta, elabora, actualiza şi comunica politici, strategii şi programe, pe baza elaborării unui document programatic care să prefigureze viitoarea strategie naţională de informare și documentare în știință și tehnologie. Încadrându-se în tematica de cercetare sectorială PS 3.2.5, proiectul va avea ca bază de plecare diagnoza situaţiei actuale a sistemului naţional de informare și documentare în știință și tehnologie din România, luând în considerare necesitatea afirmării şi integrării cercetării din România în cercetarea europeană şi mondială. Pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, problemele propuse spre rezolvare se referă la aspectele ştiinţifice, tehnice, organizatorice, de activitate, financiare şi manageriale. Proiectul este relevant şi prin aceea că va structura noi politici în vederea elaborării strategiei nationale de informare și documentare în știință și tehnologie, bazată pe elementele unei planificări strategice. Proiectul va rezolva problematici privind fundamentarea politicilor si elaborarea strategiei nationale de informare-documentare și comunicare în știință și tehnologie. Totodată, proiectul va conduce către realizarea unui nou sistem național de informare-documentare pentru accesarea și utilizarea fondului național de literatură și rezultate în știință și tehnologie. Proiectul mai este relevant şi prin aceea că îşi propune studiul impactului activităților de informare-documentare și comunicare asupra rezultatelor cercetării în mediul academic, industrie, economie şi crearea unui sistem național de instruire în utilizarea resurselor electronice de informare-documentare și comunicare în știință și tehnologie. Valorificarea / diseminarea rezultatelor proiectului se va face prin publicarea a cel puțin a 8 articole științifice, din care 2 cotate ISI și a unei cărți, prin punerea în funcţiune a paginii WEB a proiectului şi prin organizarea unui simpozion pentru dezbaterea publică la scară naţională a rezultatelor. Potenţialii benefiari sunt ANCS, autorităţile publice şi private din domeniul CDI, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale implicate în CDI.

Niciun comentariu: