Bine ati venit !

Orice comentariu profesional al dvs. este bine primit și sper ca veți contribui la dezvoltarea dezbaterii de idei.

sâmbătă, 25 decembrie 2010

Un nou proiect.


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate in invatamantul superior”.
Titlul proiectului: „Comunitate virtuală interuniversitară pentru știință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale.”
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/56872 din 04.08.2010
Beneficiar: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Universitatea POLITEHNICA București (Partener P 1).
Rector / delegat : Prof.univ.dr.ing. Anton Hadăr
Obiectivul general al proiectului vizează educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere prin dezvoltarea calității comunicării, îmbunătățirea serviciilor oferite studenților și profesorilor, în scopul creșterii gradului de inserție a studenților pe piața muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învățare pe tot parcursul vieții, creșterea accesului la educație și formare, prin promovarea rețelelor virtuale de știință, tehnologie, inovare și de valorificare a proprietății intelectuale din universitati.
Obiective specifice sunt:
1. Dezvoltarea de abilități pentru personalul didactic și studenții din universități, prin extinderea oportunităților de învățare, promovarea științei, tehnologiei, inovării și valorificarea proprietății intelectuale, folosind transferarea cunoștințelor către o bază comună, precum și posibilitatea de a relaționa virtual.
2. Crearea de canale de valorificare a proprietății intelectuale, de comunicare și de informare pentru membrii echipelor de cercetare universitară, studenții și profesorii consorțiului, prin realizarea de instrumente și metodologii pentru testarea, înregistrarea, validarea datelor și supunerea acestora spre consultare și testare.
3. Dezvoltarea de rețele de laboratoare virtuale, în care temele și rezultatele acestor experimente pot face obiectul studiului obligatoriu din cadrul unui curs din curricule universitare.
4. Proiectul va urmari întregul ciclu de viață al participărilor la aceste comunități, de la faza de înscriere, la participare, interacțiune, mentoring.
5. Propunerea, promovarea și desfășurarea de evenimente științifice, la care pot participa reprezentanți din toate universitățile partenere, în urma cărora se pot dezvolta proiecte și se pot realiza schimburi de experiență.
6. Dezvoltarea instrumentelor de evaluare și promovarea științei, tehnologiei, inovării și valorificării proprietății intelectuale în învățământul superior.
Activitățile proiectului:
1. Inițiere proiect (L1).
2. Vizită de studiu pentru schimb de bune practici în vederea asigurării calității în învățământul superior(PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6) (L2).
3. Lansarea mediatică a proiectului(PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6)(L2)
3.1. Stabilirea planului conferinței(PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6)(L2)
3.2.Dezvoltarea de parteneriate între universități naționale și transnaționale(PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6)(L2)
3.3. Susținerea conferinței(PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6)(L2)
4. Realizarea de studii și analize, în vederea asigurării managementului calității în învățământul superior, corelarea cu nevoile pieței muncii și ale societății bazate pe cunoaștere (PP,P1,P2,P3,P4,P6) (L2-10)
4.1.Stabilirea întrebărilor și tehnicilor necesare derulării proiectului (PP,P1,P2,P3,P4,P6) (L2-3)
4.2. Plan de sondaj (P1,P2,P3,P6) (L3-6)
4.3. Organizarea câte a unui focus grup per universitate (PP,P1,P2,P3,P6) (L6-7) 4.4. Organizarea de interviuri individuale pe universitate (PP,P1,P2,P3,P6) (L7-8) 4.5. Analiza informațiilor de către experți (PP,P1,P2,P3,P4,P6) (L8-9)
4.6. Redactarea și prezentarea studiului (PP,P1,P2,P3,P4,P6) (L9-10)
5. Stabilirea planului de comunicare (PP,P1,P2,P3,P5,P6) (L2-6)
5.1.Definirea scopului și obiectivelor strategice (PP,P1,P2,P3,P6) (L2-3)
5.2.Elaborarea identității vizuale a proiectului (P5,P6) (L3-4)
5.3.Crearea materialelor de promovare (P5,P6) (L4-5)
5.4.Stabilirea canalelor de comunicare (PP,P1,P2,P3,P6) (L5-6)
6. Crearea centrului interuniversitar pilot de comunicare și valorificare a proprietății intelectuale (PP,P1,P2,P3) (L2-6)
6.1.Identificarea și amenajarea spațiilor în cadrul universităților (P1,P2,P3) (L2) 6.2.Amenajarea centrelor și dotarea lor (PP,P1,P2,P3) (L3-6)
7. Dezvoltarea și implemetarea soluției informatice de auto-instruire și auto-evaluare pentru îmbunătățirea activităților educaționale (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
7.1.Dezvoltarea și implementarea soluției de bibliotecă virtuală pentru îmbunătățirea activităților educaționale (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
7.2.Implementare portal utilizat în activitățile de învățare, management și planificare în învățământul superior (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
7.3.Implementare platformă de training pentru perfecționarea persoanelor din grupul țintă (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
7.4.Dezvoltarea și implementarea soluției de administrare (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
8. Dezvoltare și management de baze de date, printr-o bibliotecă virtuală, în vederea asigurării calității în învățământul superior, conectarea cu alte baze de date transnaționale (PP,P1,P2,P3,P4,P5) (L12-13)
8.1.Definirea conținutului obligatoriu pentru biblioteca virtuală (PP,P1, P2, P3,P4) (L12)
8.2.Definirea planului de testare (PP,P1,P2,P3,P4) (L12-13)
8.3.Validare și semnare plan final (PP,P1,P2,P3,P4,P5) (L13)
9. Dezvoltarea programelor de formare pentru facilitarea accesului la învățare prin acțiuni inovatoare în știință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale (P1,P2,P3,P6) (L12-30)
9.1.Dezvoltarea de material și instrumente didactice de învățare (P1) (L12-14) 9.2.Planificarea sesiunilor de formare pentru persoanele din grupul țintă (P1,P6) (L14-15)
9.3.Training utilizatori sistem și testare cursuri (PP,P1,P2,P3) (L15-30)
Cursuri STI–PI :
9.3.1.Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală în universități (PP,P1,P2,P3) (L15-18)
9.3.2.Bazele managementului inovării și transferului tehnologic (PP,P1,P2,P3) (L18-21)
9.3.3.Brevetarea invențiilor în România și Uniunea Europeană (PP,P1,P2,P3) (L21-24)
9.3.4.Jurisprudența actuală în domeniul proprietății intelectuale (PP,P1,P2,P3) (L24-26)
9.3.5.Managementul antreprenorial al proiectelor de cercetare, dezvoltare, inovare (PP,P1,P2,P3) (L27-29)
9.3.6.Testare cursuri STI–PI pe grupuri pilot (P1) (L30)
9.3.7.Evaluarea rezultatelor testării cursurilor STI–PI pe grupuri pilot (P1) (L30)
10. Extinderea utilizării TIC pentru personalul din cadrul centrelor pentru activități de auto-instruire, auto-evaluare, instruire și evaluare asistată și de centru interuniversitar pilot de cercetare (PP,P1,P2,P3,P5,P6) (L8-11)
10.1.Pregătire materiale didactice de curs pentru sistemele informatice (P5) (L8-10) 10.2.Planificarea sesiunilor de formare pentru persoanele din grupul țintă (P5,P6) (L10)
10.3.Instruire administratori sisteme informatice (PP,P1,P2,P3,P5) (L10-11) 10.4.Instruire utilizatori sisteme informatice (PP,P1,P2,P3,P5) (L11)
11. Dezvoltarea și implementarea soluției de instruire și evaluare asistată de un coordonator (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
12.Stabilirea conținutului pentru soluția de instruire și evaluare asistată de un coordonator (PP,P1,P2,P3,P4,P5) (L12-13)
12.1.Definirea de descriptori sectoriali de învățare, stabilirea conținutului obligatoriu pentru biblioteca virtuală (PP,P1,P2,P3,P4) (L12)
12.2.Definirea planului de testare (PP,P1,P2,P3,P4) (L12-13)
12.3.Validare și semnare plan final (PP,P1,P2,P3,P4,P5) (L13)
13. Dezvoltarea și implementarea soluției de centru de comunicare inter-universitar pilot de cercetare și valorificare a proprietății intelectuale (P1,P2,P3,P5) (L2-30)
14. Stabilirea modului de coordonare a parteneriatului în rețeaua virtuală (PP,P1,P2,P3,P4) (L13-14)
14.1.Definirea procedurilor de introducere a materialului în biblioteca virtuală (PP,P1,P2,P3,P4) (L13)
14.2.Definirea procedurilor de testare (PP,P1,P2,P3,P4) (L13)
14.3.Procedurile de publicare a rezultatelor, activități de promovare în vederea creșterii accesului la învățământul superior (PP,P1,P2,P3,P4) (L13-14) 14.4.Elaborarea manualului de bune practici privind valorificarea proprietății intelectuale în universități(P1) (L18-20)
15. Punerea în funcțiune a soluției de centru interuniversitar pilot de cercetare, comunicare și valorificare a proprietății intelectuale (PP,P1,P2,P3,P5,P4,P6) (L12-13)
15.1.Lansarea în lucru a soluției în etapa finală (PP,P1,P2,P3,P5) (L12-13) 15.2.Testare integrată a sistemului (P1,P2,P3,P4,P5) (L12-13)
15.3.Comunicat de presă și activități de promovare în vederea corelării învățământului superior cu piața muncii (P6) (L13)
16. Planul de promovare și susținere de imagine în cadrul universităților (PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6) (L10-12)
16.1.Pregatire material de promovare și personal cu privire la planul de comunicare (PP,P1,P2,P3,P4) (L10-11)
16.2.Susținerea conferinței naționale și a activităților transnaționale pentru asigurarea calității în învățământul superior (PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6) (L12)
17. Desfășurarea activității centrelor pe o perioada de 1,5 ani (PP,P1,P2,P3,P4,P6) (L13-30)
17.1.Realizarea de noi înscrieri de candidați (PP,P1,P2,P3,P4) (L13-30) 17.2.Înscrierea de noi teme de cercetare (PP,P1,P2,P3,P4) (L13-30)
17.3.Stabilirea de noi contacte cu piața muncii (P1,P2,P3) (L13-30)
17.4.Actualizari de baze de date în vederea asigurării managementului calității (PP,P1,P2,P3,P4) (L19,L25)
17.5.Evaluare semestrială și actualizarea / remodelarea proceselor conform noii strategii (PP,P1,P2,P3,P4) (L19,L25,L30)
17.6.Realizarea de noi prezentări, seminarii pentru integrarea principiului dezvoltării durabile la nivelul instrumentelor, metodologiilor și activităților din universități (PP,P1,P2,P3,P6) (L13,L19,L25)
18. Închiderea proiectului – conferință și raport final (PP,P1,P2,P3,P4,P5,P6) (L30)
Rezultatele proiectului:
Rezultatele proiectului, corelate cu activitățile sale, sunt:
A1. 1 plan de implementare cu plan de activități, 1 plan de calitate, 1 plan de riscuri, 1 plan de comunicare.
A2. 1 vizită de studiu a unei echipe de reprezentanți ai partenerilor proiectului la partenerul transnațional, pentru preluarea de informații,lecții învățate și realizarea unui schimb de bune practici pe tema propusă a proiectului.
A3. 1 strategie de comunicare, 1 raport de monitorizare și 1 raport de evaluare pe semestru al campaniei de promovare a strategiei de comunicare.
A4. 1 analiza, 1 studiu care să furnizeze informații despre cum se pot integra aceste centre atât în mediul universitar, cât și cu piața muncii,1 plan de acțiune în cadrul acestui studiu, 1 plan de sondaj, 1 chestionar cu întrebări închise, adresat unui numar de 100 de persoane pe fiecare universitate;1 focus grup pentru fiecare dintre universități cu câte 12 participanți pe grup de discuție, 10 interviuri individuale pe universitate.
A5. 1 plan de comunicare; 1 campanie de newslettere, 1 campanie de banner exchange; 1 raport pe semestru de monitorizare a presei centrale și locale, în urma derulării campaniei de informare.
A6. câte 1 centru interuniversitar pilot de comunicare și de valorificare a proprietății intelectuale. Comunități de comunicare între profesori și studenti din universități, cu scopul îmbunatățirii accesului la educație de calitate.
A7. 3 biblioteci virtuale. Înființarea a 3 biblioteci virtuale cu posibilitate de comunicare între acestea. În funcție de anumite reguli, stabilite de universitate, se vor introduce materiale specifice; 1 portal de știință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietății intelectuale.
A8. 1 plan de testare, 1 grilă de validare a rezultatelor.
A9. 5 suporturi de curs.
A10. 1 material de curs pentru instruirea personalului pentru administrarea soluției informatice.
A11. 1 solutie software pentru centrele de comunicare. Dezvoltarea și implementarea modulului software suport pentru comunicare.
A12. 1 biblioteca virtuală, 1 grila de validare a rezultatelor.
A13. 1 centru de comunicare interuniversitar.
A14. 1 procedura de testare a materialelor introduse în biblioteca virtuală, 1 manual de bune practici.
A15. 1 centru pilot de comunicare pentru cercetarea universitară.
A16. 1 evaluare semestrială a centrelor.
A17. 1 workshop în fiecare universitate.
A18. 1 conferință de presă, 1 conferință de închidere a proiectului, 1 raport final al proiectului.
Alte rezultate se referă la:
Crearea unei mai clare imagini între cererea pieței în materie de profil de candidat și modul în care se va realiza pregătirea sa practică (crearea programelor de studiu / activităților practice, pe care trebuie să le parcurgă candidatul).
Imbunatățirea managementului instituției prin atragerea celor mai buni profesioniști, dar și prin atragerea unor surse noi de finanțare.
Formarea profesională a câte 6 membrii utilizatori ai platformei de comunicare din U1, U2, U3.
Instruirea a minimum 6 persoane pentru fiecare universitate cu privire al pregătirea, introducerea, modificarea și stergerea datelor în sistem (biblioteca virtuală, teste etc.).
Formare a câte 6 persoane din U1, U2, U3 pentru instruirea IT inițială a participanților și promovarea soluției.
Niciun comentariu: